Beste relaties,

Op dinsdag ochtend 29 oktober 2019 heeft een uitslaande brand ons geliefde wasserette verwoest.

Inmiddels zijn wij weer geopend!

Hieronder treft u meer informatie, welke betrekking op u kan hebben.

Business to Business

U bent vrijwel direct door ons op de hoogte gesteld inzake de schade en de verdere dienstverlening.

Wij hebben direct ons dienstverlening hervat. Wij proberen dit zo goed als mogelijk voor u voort te zetten.

Had u bij ons wasgoed liggen dat niet meer bruikbaar is?
Zo ja, dan dient u onderstaande op te volgen;

De verzekeraar stuurt op voorhand geen bericht naar onze klanten. Dit i.v.m. de van toepassing zijnde polisvoorwaarden:

Ten aanzien van eigendommen van derden, zoals reparatie goederen, consignatiegoederen en dergelijke vindt schadevergoeding plaats op basis van vervangingswaarde of – indien lager – op basis van herstel-kosten. Nadrukkelijk wordt bepaald dat ten aanzien van eigendommen van derden uitsluitend tot schadevergoeding wordt overgegaan indien de eigenaar zelf niet of niet voldoende verzekerd is tegen het gevaar dat zich gemanifesteerd heeft. Tot dit doel strekkende verklaringen dienen bij schade aan de verzekeraar of haar expert overlegd te worden. Een eventueel eigen risico ten laste van de eigenaar wordt niet beschouwd als zijnde niet of niet voldoende verzekerd.

Indien u een afwijzing krijgt van uw inventaris/goederen verzekering of heeft u deze niet. Stuurt u ons dat een e-mailbericht met deze afwijzing en de omschrijving van de goederen.

Particulieren

Inmiddels hebben wij vijf openingsdagen gehad, waarvan de laatste op 7 december jl. Dit was gepubliceerd op onze website en op de locatie van de wasserette.

Alles wat niet is opgehaald is inmiddels weer opgeslagen en zal bij de heropening weer worden uitgestald in de wasserette. Indien u deze dagen uw wasgoed/stoomgoed niet bent komen afhalen dan bent u weer welkom na de heropening van de wasserette.

Voor dringende zaken kunt u contact met ons opnemen.